Zrównoważony rozwój - BanaBay - Banana Eksport Przywóz Owoców i banany.

Zrównoważony rozwój

W BanaBay, firmie dbającej od dostarczanie świeżych owoców i bananów w zrównoważony sposób, używamy praktyk zarządzających które ukierunkowują nasze polityki środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

Odpowiedzialność

Jako firma zaangażowana w produkcję świeżych owoców czujemy się odpowiedzialni, aby zapewnić, że nasze działania prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem równowagi interesów wszystkich zainteresowanych stron.

Zaangażowanie

Mamy stałe postępy, aby przejść w kierunku zrównoważonych praktyk w celu przyczynienia się do poprawy dochodów i środków do życia naszych pracowników i ich rodzin. Zrównoważony rozwój pomaga również utrzymać żyzność gleby, poprawę jakości wody, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochronę różnorodności biologicznej.

Odpowiedzialność społeczna

BanaBay promuje politykę środowiskową i społeczną, a także wiele programów przeznaczonych do ochrony i zachowania środowiska oraz wspierania dobrego samopoczucia naszych pracowników i społeczności, które nas otaczają.

Standardy

Nasze programy ekologiczne i pracownicze są często kontrolowane przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów w oparciu o międzynarodowe normy ochrony środowiska, takie jak GlobalGAP.

Menu