Odpowiedzialność społeczna

Oprócz wkładu naszej firmy w gospodarkę narodową, nasza firma odgrywa ważną rolę w kreowaniu dobrobytu około 500 bezpośrednich pracowników, ich rodzin i społeczności, w których żyją. W oparciu o liczne międzynarodowe standardy, nasza polityka zatrudnienia i praktyki w dziedzinie pracy zapewniają higieniczne i bezpieczne środowisko pracy.

Wszyscy nasi pracownicy mają zagwarantowane bezpieczne warunki do pracy. Ścisłe stosowanie się do naszych programów oraz praktyk społecznych i pracowniczych jest monitorowane przez “Ministerio de Relaciones Laborales” w Ekwadorze.

Na naszej większej plantacji, tworzymy także programy mieszkaniowe dla najstarszych pracowników, z bezpłatną usługą całodziennych posiłków oraz bezpłatnym dostępem do wody i energii elektrycznej.

Ponadto, rodziny pracowników mogą również korzystać z tych programów. Społeczności wokół naszych obiektów również korzystają z wielu programów charytatywnych i angażujących społeczność. Programy te fundowane są przez firmę i jej pracowników, którzy uczestniczą w nich poprzez wolontariat.

Programy te mają na celu poprawę jakości życia oraz zapewnienie narzędzi i wiedzy w celu podtrzymania zdrowych i produktywnych społeczności.Menu