Certyfikaty

Wszystkie nasze programy zrównoważonego rozwoju opierają się na rygorystycznej polityce i systemach wewnętrznych, jak również na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach. Ze względu na mnogość norm oraz związane z tym koszty i odpowiadające im wymagania zasobów, wybraliśmy to, co my i wielu naszych interesariuszy uważa za najlepsze w swojej klasie w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i standardów socjalnych w przemyśle rolnym.

Global GAP Certyfikaty

Banabay Banany - global gapGLOBALGAP jest światowym standardem, który zapewnia dobre praktyki rolnicze. Jest to organizacja non profit mająca na celu ochronę bezpiecznego i zrównoważonego rolnictwa na całym świecie. GLOBALGAP ustala dobrowolne normy certyfikacji produktów rolnych na światową skalę, w których producenci, dostawcy i nabywcy muszą zharmonizować swoje standardy.

Celem certyfikacji jest stworzenie uniwersalnego standardu zmierzającego do osiągnięcia bezpiecznych metod produkcji, odpowiedzialnie stosując zasoby naturalne i chroniąc dobrobyt pracowników i zwierząt.

Obecnie jest to najbardziej powszechnie stosowany system certyfikacji gospodarstw rolnych. W dzisiejszych czasach konsumenci produktów rolnych żądają dowodu certyfikacji GLOBALGAP jako warunek rozpoczęcia współpracy oraz jako sposób na uzyskanie żywności o wysokiej jakości, produkowanej w sposób bezpieczny i zrównoważony. W przeciwieństwie do innych systemów certyfikacji gospodarstw rolnych, GLOBALGAP wprowadza dla plantatorów stanowcze zasady postępowania, a każda jednostka produkcyjna jest oceniana przez niezależnych audytorów. Audytorzy Ci pracują dla firm certyfikacyjnych, które są licencjonowane przez Sekretariat GLOBALGAP i upoważnione do przeprowadzania audytów i przyznawania certyfikatów tym, którzy spełniają warunki.

Wszystkie nasze urządzenia na plantacjach posiadają certyfikat Global GAP z kodem rejestarcyjnym GGN: 4049928148308. Więcej informacji na stronie
www.globalgap.org

Banany - Global GAP

Menu